استفقاده از نبات مهگل موجب کاهش وزن شدید در یک ورزشکار شد

اگر فرزند شما اکنون فرصتی برای یادگیری نحوه تنظیم نبات مهگل در محیط و ایمنی خانه شما داشته باشد، برای مدیریت این نوع سناریوها در طول عمر خود به خوبی مجهز خواهد بود.

به یاد داشته باشید که سلامت و تغذیه خوب بسیار فراتر از ویژگی های مغذی خود غذاها است. این شامل یافتن رضایت و لذت در غذا و توانایی پاسخگویی و احترام به سیگنال‌های گرسنگی و سیری بدن است.

شما می توانید با داشتن فرصت های منظم و مداوم برای خوردن نبات به کودک خود کمک کنید تا رابطه سالمی با غذا داشته باشد.

قبل از اینکه در مورد برخی از استراتژی‌هایی صحبت کنیم که می‌توانید برای کمک به نزدیک شدن به شیرینی با بچه‌هایتان به شیوه‌ای مثبت که خودتنظیمی و ایجاد رابطه مثبت با غذا را تقویت می‌کند، صحبت کنیم.

ابتدا مهم است که بفهمیم یک دل مشغولی یا وسواس در مورد  نبات ممکن است به نظر برسد. مانند و چرا آگاهی از این رفتارها حیاتی است.

بیایید در اینجا واقعی باشیم: بیشتر بچه ها در مورد نبات هیجان زده می شوند، درست است؟ در واقع، من هنوز بچه ای را ملاقات نکرده ام که در مورد نبات یا شیرینی به شکل یا شکلی هیجان زده نباشد.

نبات مهگل

اما تفاوت های کلیدی بین هیجان و علاقه به نبات و مشغله وسواس با نبات وجود دارد.

بیایید نگاهی به این موارد در زیر بیندازیم:

علائمی که کودک شما ممکن است درگیر یا وسواس نبات باشد ممکن است شامل موارد زیر باشد اما به آنها محدود نمی شود:

مکرراً از شما و سایر بزرگسالان نبات می خواهد.

رفتارهای غذایی مانند دزدکی، دزدی، مخفی کردن یا احتکار  نبات را نشان می دهد.

به دلیل مشغله کاری با نبات قادر به تمرکز بر فعالیت های دیگر نیست.

خوردن نبات را در مورد سایر غذاها در اولویت قرار می دهد.

احساس اضطرار، استرس یا اضطراب در مورد خوردن نبات یا زمانی که نبات در دسترس خواهد بود.