این عسل از یک زنبور نیم متری تهیه شده است!!

با آراد برندینگ قادر می باشید تمام موارد لازم جهت شناسایی عسلی مرغوب و خوش رنگ و طعم را در اختیار گرفته و آنها را برای مصارف خود در نظر داشته باشید.

خرید عسل کوهی وحشی از طریق وبگاه پیش روی انجام می گیرد و اکثر خریداران  عمده نیز رضایت کافی را از این محصولات داشته اند. ضمن اینکه عسلهای عرضه شده از مراحل کنترل کیفی لازم عبور نموده اند و از هیچ گونه ناخالصی برخوردار نمی باشند.

نمونه های درجه یکی چون عسل کوهی وحشی را از ارتفاعات کوه ها برداشت می نمایند و حسن این نوع عسل در این است که طعمی به مانند شهد گلهای اطراف کوه را می دهد و حکایت از اصل بودن آن را دارد.

در این بخش لازم است بیان کنیم که قیمت عسل اشترانکوه مناسبتر از سایر بوده و در آن از مقادیری حدود 5 درصد ساکارز بهره گرفته شده است که بالاتر از این میزان نشان دهنده تقلبی بودن محصول است.