حوله استخری یزدی دلیل دعوا بین دو مرد در استخر شد

برای بافت حوله استخری یزدی تیرها توسط جک پالت یا بالابر هیدرولیک برداشته شده و به دستگاه بافندگی منتقل می شوند.

عرض این دستگاه‌های بافندگی متفاوت است، اما ممکن است 85 اینچ (216 سانتی‌متر) یا 153 اینچ (389 سانتی‌متر) باریک باشند.

تیرها به صورت مکانیکی با یک جک تار بر روی بافندگی بلند می شوند، که می تواند وزن و اندازه تیر را تحمل کند.
10 حوله‌ها روی دستگاه‌های بافندگی بافته می‌شوند، به این معنی که هر دستگاه دارای دو دسته یا تار و در نتیجه دو تیر تار است.

یکی از تارها تار زمین نامیده می‌شود و بدنه حوله را تشکیل می‌دهد و دیگری به نام تار شمعی و باعث ایجاد خرطوم می‌شود. یا حلقه.

هر مجموعه ای از نخ های تار با دقت از طریق مجموعه ای از چشم های فلزی تغذیه می شود و به یک مهار متصل می شود.

حوله استخری یزدی

این هارنس ها به طور مکانیکی این نخ های تار را بالا و پایین می کنند تا پود یا پرکننده از بین آنها عبور داده شود. محل تلاقی تار و پود پارچه بافته شده است.
نخ پرکننده به گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌شود که به طور آزاد در پارچه بافته شده قرار گیرد. هنگامی که این پرکننده شل به پارچه زده یا فشرده می شود، شل به سمت بالا هل داده می شود و تبدیل به حلقه کمی می شود.

شاتل‌ها که نخ‌های پرکننده را حمل می‌کنند، واقعاً از روی این دستگاه‌های بافندگی بزرگ با سرعت‌های بالا شلیک می‌شوند – این دستگاه‌های حوله‌سازی ممکن است دارای 18 شاتل باشند که از یک سیلندر شلیک در سراسر تار شلیک می‌شوند.

یک شاتل درست پشت سر دیگری می آید. به محض اینکه یک شاتل در سراسر رشته های تار شلیک می کند، شاتل پایین می آید و به سیلندر شلیک منتقل می شود و دوباره در سراسر آن شلیک می شود.

یک دستگاه حوله بافی معمولی دارای 350 جابجایی شاتل در یک دقیقه است – تقریباً شش شاتل در هر ثانیه شلیک می شود.

بنابراین، حوله ها خیلی سریع روی این ماشین های بافندگی بزرگ مکانیزه بافته می شوند. در یک کارخانه حوله‌سازی کوچک، 250 حوله حمام را می‌توان در یک ماشین بافندگی در یک هفته ساخت و 50 دستگاه بافندگی در کارخانه وجود دارد.