ساخت کلاسور با برگه که هرگز پاره نخواهد شد!

اگر به دنبال استفاده حداکثری از کلاسور با برگه خود هستید، از تقسیم کننده ها استفاده کنید.

من ترجیح می دهم چند بخش کلیدی در کلاسورهای دانشجویی خود داشته باشم. 1. دستور کار و تقویم هفتگی 2. تکالیف 3. داده ها و گزارش پیشرفت دانش آموزان 4. اطلاعات کلاس

کلاسورهای دانشجویی راه حل عالی برای سازمان دانشجویی هستند! از آنها به عنوان دستور کار دانش آموز، کلاسور داده های دانش آموز، تقویم، برای سازماندهی تکالیف و موارد دیگر استفاده کنید! بیاموزید که چگونه کلاسور دانشجویی عالی را کنار هم قرار دهید!

شما می توانید هر بخش را که انتخاب می کنید داشته باشید، اما این بخش ها برای من بهترین کار را داشته اند. برای توضیحات بیشتر در مورد هر بخش به خواندن ادامه دهید.

دستور کار روزانه دانش آموز برای سازماندهی دانش آموزان، آموزش مهارت های زندگی و برقراری ارتباط با والدین کلیدی است. در پایان هر روز، دانش آموزان یادداشت های مهم روز و تکالیفی را که انتظار می رود در آن شب انجام دهند، یادداشت می کنند.

کلاسور

اگر بخواهم یادداشتی را در خانه برای والدین بنویسم، اینجاست که می رود. علاوه بر این، والدین از داشتن مکانی ثابت برای یادداشت های مرجع و مواردی که باید تکمیل شوند، لذت می برند.

کلاسورهای دانشجویی راه حل عالی برای سازمان دانشجویی هستند! از آنها به عنوان دستور کار دانش آموز، کلاسور داده های دانش آموز، تقویم، برای سازماندهی تکالیف و موارد دیگر استفاده کنید! بیاموزید که چگونه کلاسور دانشجویی عالی را کنار هم قرار دهید!

این بخش دستور کار همچنین راهی عالی برای ثبت پیشرفت دانش‌آموز، نگرانی‌های رفتاری و تکمیل تکالیف است. همه یادداشت ها در صورت نیاز برای جمع آوری داده ها در یک مکان هستند.

به عنوان بزرگسالان، ما همیشه از تقویم برای پیگیری برنامه خود استفاده می کنیم. استفاده از تقویم در کلاسورهای دانش آموزی به دانش آموزان این مهارت زندگی و اهمیت نگاه کردن/برنامه ریزی آینده را آموزش می دهد.

همچنین، من عاشق اضافه کردن تاریخ ها و رویدادهای مهم مدرسه به این تقویم در آغاز سال تحصیلی هستم.