صابون حاوی لجن دریایی بیز از آفتاب سوختی پوستتان جلوگیری می کند

با توجه به جنبه های ایمنی، باید توجه داشت که صابون نواری یا قرصی نسبت به سایر موارد، خطر آلودگی بیشتری دارد.

و از آنجایی که محصولات پاک کننده ممکن است علاوه بر سورفکتانت، حاوی مواد نگهدارنده، ضد عفونی کننده، مرطوب کننده و سایر مواد باشند، انتخاب محصول برای این به تنهایی نمی تواند امنیت را تضمین کند.

اگرچه صابون حاوی لجن دریایی بیز وجود دارد که به عنوان دارویی طبقه بندی می شوند.

اما مقررات فعلی اکثر محصولات صابونی برای استفاده روزانه (ژل های حمام یا دوش، صابون توالت، شامپو یا صابون اصلاح) را به عنوان محصولات آرایشی و بهداشتی شامل می شود.

و با رعایت مقررات مذکور، فقط برای موارد خارجی در نظر گرفته شده است. استفاده کنید، یعنی روی پوست یا مخاط دست نخورده.

تجهیزات پزشکی بسته به طبقه بندی آنها، می تواند برای استفاده در ضایعات یا زخم های باز نشان داده شود. با این حال، ما صابون هایی را به عنوان محصولات بهداشتی که برای استفاده در پوست آسیب دیده یا نواحی داخلی بدن پذیرفته شوند، پیدا نکرده ایم.

 

با توجه به فقدان اطلاعات واضح و نابرابری معیارهای یافت شده، ما این مطالعه را برای کشف استفاده از صابون برای درمان زخم توسط متخصصان بهداشت توسعه داده‌ایم.

نوع صابون مورد استفاده متخصصان بهداشت برای درمان زخم را بشناسید. ویژگی های زخم هایی را که متخصصان از صابون در آنها استفاده می کنند، بشناسید.

اسنادی را که متخصصان برای استفاده از صابون بر روی زخم ها بر آن تکیه می کنند، بشناسید.

این یک مطالعه مشاهده ای، مقطعی و توصیفی است که در آن پرسشنامه ای برای متخصصان مراقبت های بهداشتی متعلق به انجمن های مختلف حرفه ای مرتبط با مراقبت از بیماران دارای زخم اجرا می شود.

سه انجمن ملی مرتبط با درمان افراد دارای زخم شرکت کرده اند: GNEAUPP، SEHER (انجمن زخم اسپانیا)، و AEEV (انجمن اسپانیایی پرستاری عروقی).

این انجمن ها به راحتی در بین نویسندگان انتخاب شدند. این انجمن ها از طریق ایمیل برای درخواست مشارکت شرکای خود در مطالعه ما، با تکمیل یک پرسشنامه ناشناس، تماس گرفتند.

نظرات از متخصصان سلامت از دسته‌های مختلف (پزشکی، پرستاری، دستیاران، بیماری‌های پا و غیره) و از حوزه‌های مختلف کاری (مراقبت‌های اولیه، مراقبت‌های تخصصی، اجتماعی-بهداشتی و غیره) جمع‌آوری شد، مشروط بر اینکه به یکی از موارد مرتبط باشد.