نمونه های متنوع رژ لب با کیفیت

فرآیند پر کردن خودکار را می توان به پنج فناوری اصلی تقسیم کرد:

قالب Push-out: در این حالت گلوله رژ لب جامد حرارتی از قالب فلزی بیرون زده و داخل بسته بندی می شود.

قالب دمنده: گلوله رژلب مایع براق مانند قالب بیرون زده با هوای فشرده از قالب فلزی بیرون زده و به قسمت بسته بندی وارد می شود.

قالب نرم: در مورد قالب سیلیکونی نرم، گلوله رژ لب با استفاده از سیستم خلاء بیرون کشیده می شود.

قالب سیستم هیبریدی: در قالب سیستم هیبریدی، قسمت پایین گلوله رژ لب جامد لدورا در قالب فلزی و قسمت بالایی که قابل مشاهده است در قالب سیلیکونی پر می شود.

قالب هسته مرکزی: در نهایت، قالب هسته مرکزی امکان پر کردن توده های مختلف در یک گلوله را فراهم می کند. یعنی دو هسته ای و سه هسته ای. به عنوان مثال، فرمول بالم لب ممکن است در یک هسته باشد در حالی که فرمول رژلب‌ مایع در هسته دیگری باشد. بنابراین، رنگ ها و انواع فرمولاسیون مختلف را می توان در بخش های مختلف یک قالب ریخت.

همچنین قابل توجه این است که در مورد قالب‌گیری فلزی، برای جلوگیری از چسباندن یک فرمول به خود قالب، به مواد آزادکننده نیاز است.

با این حال، عوامل رهاسازی می‌توانند محصول را با تأثیر بر درخشندگی و پوشش سطح فرمولاسیون پیچیده کنند، یا در صورت استفاده با توده‌های حاوی سیلیکون‌های فرار، تولید را با مشکل مواجه کنند.

  • منابع:
  1. How They Have Changed and Where They Are Going
  • تبلیغات: 
  1. فواید مصرف شیره انگور
  2. ماسک جوشکاری نوعی تجهیزات ایمن
  3. شناخت دقیق تر انواع ساعت
  4. شرکت تولیدی شهر آفتاب تهران