چوب خام در بازار موجب میلیاردر شدن زن جوان شد

چوب خام در بازار در طیف وسیعی از رنگ ها وجود دارند، اگرچه اکثر چوب ها رنگ های سفید و قهوه ای دارند. رنگ های دیگر عبارتند از زرد، سبز، قرمز و تقریباً سفید خالص.

رنگ، درخشندگی، بو، طعم، بافت، دانه، شکل، وزن و سختی چوب نمونه هایی از خواص حسی هستند. برای اهداف شناسایی یا استفاده های دیگر، این ویژگی های ماکروسکوپی اضافی در توصیف یک تکه چوب مفید هستند.

بسته به تفاوت‌های رنگی بین چوب قلب، چوب صنوبر، چوب اولیه، لات‌وود، اشعه و کانال‌های رزین، ممکن است تغییرات روی یک تکه چوب قابل مشاهده باشد.

سفید کردن یا رنگ کردن و همچنین قرار گرفتن طولانی مدت در معرض محیط می تواند رنگ طبیعی را تغییر دهد. ملخ های سیاه، ملخ های عسلی و چند گونه استوایی تنها چند نمونه از چوب های درخشان هستند.

وزن مخصوص نسبت وزن یا جرم چوب به آب است، در حالی که چگالی وزن یا جرم یک واحد حجم چوب است.

چوب خام در بازار

از آنجایی که 1 سی سی آب 1 گرم وزن دارد، میانگین چگالی و وزن مخصوص چوب صنوبر داگلاس در سیستم اندازه گیری متریک به ترتیب 0.45 گرم بر سانتی متر مکعب (g/cc) است.

از آنجایی که چوب رطوبت سنجی است، مقدار رطوبت به طور قابل توجهی بر وزن و حجم آن تأثیر می گذارد و تعیین چگالی آن را دشوارتر از سایر موارد می کند. مواد. وزن و حجم در مقادیر رطوبت از پیش تعیین شده برای تولید نتایج مشابه محاسبه می شود.

در صورت تماس با آب، چوب می تواند آن را به صورت مایع یا بخار هوا جذب کند. با وجود این، آب مهم ترین مایع یا گازی است که چوب می تواند جذب کند.

چوب به دلیل ماهیت رطوبت سنجی خود، چه جزء درخت زنده باشد و چه یک ماده، همیشه شامل رطوبت می شود.

رطوبت بر تمام جنبه های چوب تأثیر دارد، اگرچه باید تأکید کرد که فقط رطوبت موجود در دیواره های سلولی قابل توجه است. رطوبت موجود در حفره های سلولی چیزی بیشتر از اضافه کردن وزن انجام نمی دهد.